Category: การ์ตูน

มนุษย์กลายพันธุ์ Angel

Angel ถือเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นOriginalของX-menเลย โดยชื่อเต็มของเขาคือ วอร์เร็น เคนเน็ธ เวอร์ธิงตัน ที่สาม เขาเป็นเด็กธรรมดาที่เกิดมาในครอบครับที่มีฐานะดีมากๆ เวลาผ่านไปเมื่อเขาเติบใหญ่ขึ้นมา ในวันๆหนึ่งก็มีปีกขนาดเล็กงอกออกมาจากหลัง. . .