Club Friday “รักต้องเลือก” EP.5

น็อตเกิดอาการช็อคเพราะความเครียดเกี่ยวกับเรื่องความบาดหมางของแม่และแฟนจนเส้นเลือดในสมองแตก ดูหนังโป้เข้าห้องฉุกเฉินทันที และกลายเป็นอัมพาธ แม่ของน็อตโทษว่าเป็นความผิดของแอม ซึ่งแอมก็ยอมรับผิดและเสียใจมาก แอมพยายามเข้ามาเยี่ยมน็อตแต่ถูกอัจฉาขีดขวางโดยตลอด ทำให้กลายเป็นความรักที่เขาต้องเลือกระหว่างเมียและแม่